İnsanlar Tarafından Yaratılan ve Günümüzde Milyonlarca İnsanın Konuştuğu İlk Uluslararası Yapay Dil: Esperanto

Dünyada milyonlarca kişi tarafından konuşulan ve bir dilin sadece doğal yollarla evrilemeyeceğini ispatlayan yapay dil Esperanto, bir doktorun hayal gücü ve idealizminden doğdu. Gelin, Esperanto’nun ortaya çıkma amacını ve günümüze kadarki serüvenini birlikte keşfedelim. ?

Kaynak: 1, 2

Esperanto, Ludwik Zamenhof tarafından yaratılan yapay bir dildir.

Zamenhof, farklı dillerin ve kültürlerin anlaşmazlığa yol açtığı memleketi Bialystok’ta bu duruma bir çözüm bulmayı amaçlamıştır.

Bu sebeple Esperanto’yu, farklı dilleri ve kültürleri olan insanların bir araya gelip kolayca anlaşabileceği bir dil olarak tasarlamıştır

Esperanto’nun ilk versiyonu 1878 yılında yayınlandı.

Dokuz yıl sonra Zamenhof ‘Unua Libro’ adlı ilk kitabını çıkardı. Kitap beş farklı dilde yayınlandı ve kısa süre sonra Almanya’da ilk Esperanto grubu oluştu.

1905’te ise ilk büyük Esperanto Kongresi düzenlendi, bu da dilin uluslararası alanda kabul gördüğüne işaret etti.

Esperanto tarih boyunca çeşitli engellerle karşılaştı.

Örneğin, Stalin döneminde Sovyetler Birliği, Nazi Almanya’sı ve savaş döneminde Japonya dilin yayılmasına engel olmaya çalıştı ancak Esperanto, bu engelleri aşmayı başararak bugüne kadar varlığını sürdürdü.

Esperanto’nun en belirgin özelliği, kolay öğrenilebilir olmasıdır.

Dilin 16 ana kuralı vardır ve bu kurallar son derece basittir. Harfler hep aynı şekilde telaffuz edilir ve dilin fiilleri düzenlidir. Kelime hazinesi de kolayca genişletilebilir; kök kelimelerden yeni kelimeler türetmek mümkündür.

Dilin asıl amacı, farklı kültürlerden insanların daha etkin bir şekilde iletişim kurabilmesidir.

Uluslararası alanda yaygın bir şekilde konuşulduğu için pratik yapmak ise oldukça kolay.

Esperanto konuşanlar, ana dillerini yerel topluluklarında, Esperanto’yu ise uluslararası çevrelerde kullanıyorlar.

İnternet sayesinde bu kişiler, dünya genelinde kolaylıkla bir araya geliyor. Dünya Esperanto Derneği ve Uluslararası Esperanto Birliği gibi organizasyonlar, bu topluluğun birleşmesini sağlıyor ve çeşitli kaynaklar sunuyor.

Esperanto, UNESCO gibi uluslararası organizasyonlar tarafından da tanınmış durumdadır.

Dilin en çok konuşulduğu ülkeler Çin, İran, Fransa, Almanya ve Rusya gibi çeşitli yerler.

Türkiye’de de Esperanto konuşan bir topluluk var; bu topluluk zaman zaman Kadıköy gibi yerlerde toplanıp dil hakkında sohbet ediyorlar.

Esperanto’yu günümüzde iki milyona yakın kişi konuşmaktadır ve bu, onu dünyada en çok konuşulan yapay dil yapmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x